Често задавани въпроси

В последните години климатиците са предпочитаното средство за отопление. Когато избираме климатик най-важното, което ни интересува е колко електроенергия изразходва и колко ще ни струва отоплението с него. Според специалисти, за да нямате проблем със сметките и с поддръжката на техниката изберете оригинален японски климатик. Предимствата на този вид са много, но най-важен е техният COP (коефициент на преубразуване) или така нареченият КПД- коефицент на полезно действие. При повечето европейски модели той е максимум до 4, а при японските варира от 5,00 до 6,8. Съответно климатик с COP 4 ще отдаде 4 kw при концумация от 1kW, а климатик с COP 6 ще отдаде 6 kW, при консумация от 1 kW. Това означава, че ще пестите електроенергия, защото японските климатици са с много по-малко изразходена енергия и топлят повече. Климатиците, произведени в Страната на изгряващото слънце, освен много мощни, са и тихи. Нивото на шум при тях е около 19 db, а при европейските около 26-27 db. Друго предимство на японските климатици е наличието на регулиращ вентил, чрез който се контролира изпарението на външното тяло при по-ниски температури. Или иначе казано, когато е по-студено, климатикът отоплява помещението, без да увеличава разхода на електроенергия. Също така имат много степени на регулиране на компресора с което по-точно определят необходимите обороти и разботят по-икономично и прецизно, създават по-добър комфорт при отопление и охлаждане.

Един от най-често срещаните параметри на климатиците е параметъра COP .Това съкращение идва от английския термин Coefficient Of Performance. На български език това се превежда като коефициент на трансформация и означава каква енергия е използвана и каква е отдадена (при работа на климатика в режим на отопление). EER (energy efficiency rating)- коефициент на енергийна ефективност при работа на климатика в режим на охлаждане.

COP – коефициент на трансформация на отдаваната спрямо консумираната електроенергия в режим на отопление . EER -коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане. Те показват съотношението на отдаваната енергия  при отоплението  или охлаждането, по отношение на количеството на консумираната електроенергия. Следователно  COP и EER са коефициенти за  измерване на енергийна ефективност. Един обикновен електрически нагревател консумира 100% активна енергия и ако неговата консумация е 1kW ,то отдаваната му енегрия, също е 1kW, така че COP на този електронагревател  е 1,0. Климатичните системи използват властта да  движат  енергия  – пренасят  топлина от едно място на друго ( цикъл на Карно). По този начин ако климатичната система  генерира 3,6 kW или повече топлина от 1 kW електрически вход , то COP  на съоръжението е 3.60 или повече. По същия начин, ако един климатик генерира 3,2 kW или повече за охлаждане от 1kW електрическа вход неговият  EER   е 3,2 или повече. Колкото по-висок COP и EER, толкова по-ефективно енергийно  е оборудването. Сезонната ефективност  отразява реалното сезонно потребление на енергия от климатичната система .Стойност на SEER при охлаждане и стойност на SCOP при отопление при типично ежедневно използване и за по-дълъг период. Отчитат се температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да се осигури ясна и надеждна представа за тяхната енергийна ефективност през целия сезон на отопление или на охлаждане. Оценката SEER на единица е охлаждащата мощност ,а оценката SСОР на единица е отоплителната мощност при типичен за охлаждане  и отопление сезон, разделен на общия вход на електрическа енергия през същия период. Колкото по-висок SEER и SCOP на единица то рейтинга на съоръжението е по-енергийно ефективен. Стойностите на СОP ,EER, SCOP, SEER формират енергийните класове на климатичните системи. Това позволява на потребителите да сравняват енергийна ефективност на климатиците от различни производители, основани на  хармонизиран стандартен тест, а именно EN 14511. Повечето европейски потребители са наясно със стандартите за A до G., и избират  най-енергийно ефективен уред .

То e съкратено от “Бритиш термал юнит” (Британска Топлинна Единица). Това е мерна единица за топлинна енергия използвана в САЩ и неофициално в някои английско говорящи страни. В страните от Европа, които използват метричната система SI, единицата Btu е заменена с J (Джаул). Един BTU е количеството топлина, което е необходимо да се повиши с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий) температурата на един паунд (0,45kg) вода. 1BTU = 1.055 J (джаула) (~300W вата). За да се получи груба представа, какво количество топлинна енергия е това, топлината отделена от една запалена клечка кибрит е приблизително равна на 1 Btu.

Това е така нареченият  „обикновен климатик“ или  “ ON -OFF “система. Той работи винаги на една и съща мощност като регулира температурата в помещението посредством температурен датчик, който включва и изключва компресора, за да поддържа зададената температура. Това води до по-висок разход на електроенергия и  неточно регулиране на температурата. 

Това е климатик който регулира оборотите на компресора спрямо зададената температура посредством микропроцесорна система. От плавното регулиране на работата на агрегата  идва и по-точно поддържане на  температура и по-голям комфорт в помещението. Веднъж достигнал зададената температура климатикът минава в икономичен  режим на работа. Затова инверторните климатици са за предпочитане пред конвеционалните, защото икономията на електроенергия достига до 65 %.

Почистването на филтрите на вътрешното тяло е препоръчително на всеки  200 работни часа. Това спомага за по-висока ефективност на климатичната система, защото непочистените филтри намаляват въздушният поток който преминава през топлообменика. Това от своя страна води до по-високо електропотребление и по-малко  топлоодаване. В следствие на непочистени филтри възможността за повреда на климатикът е доста висока.

Профилактиката на климатици се прави с цел почистване на климатика от насъбрали се прах, плесени, гъбички и други неблагоприятни фактори за здравето на хората и работата на самия климатик. Ако топлообменниците на климатика са задръстени от прах и мръсотия, се получава въздушна тапа, което от своя страна води до затруднения при топлообмена – тормози се компресорът на климатика и има риск да се повреди, а в по-добрият случай климатика не работи с пълните си възможности, увеличава разхода си на ток и започва да се усеща неприятна миризма. Препоръчва се профилактика на вътрешното тяло на климатика да се прави 1 път годишно.

Йонизация на въздуха Е-йони улавят и деактивират микроорганизмите във въздуха. Прахът, който е отрицателно зареден, се улавя от положително заредения филтър на климатика. Климатиците могат да работят в режим отопление /охлаждане и едновременно с това да йонизират въздуха, също е възможно двете функции да работят независимо една от друга – йонизаторът да работи самостоятелно. Йоните деактивират бактерии, вируси и плесени, и предпазват от образуване на мухъл в помещението.

Плазма филтър: плазмата представлява електрическа система, която унищожава попаднали в климатика бактерии, вируси, гъби и много други замърсители, вредни за здравето на човека. Плазмата всъщност е силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, променящ заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и в положително зареден филтър. Комбинацията на елементите поляризира замърсителите във въздуха, като след това ги неутрализира и осигурява чист въздух.

Аспирация – функция за отвеждане на обработения (богат на CO2 ) въздух извън помещението.

Самопочисване на филтрите: На определен интервал от време фини четки почистват въздушните филтри от натрупания прах и мръсотия и го изхвърлят навън, посредством аспирацията или във ванички в самия климатик, които трябва да се почистват на определен период от време ( 2-3 месеца).

Нано Титаниев Филтър: Фотокатализаторен филтър от нано титанов диоксид със силно окисляващ ефект спира действието на вирусите, хванати от филтърния екран.Той е високоефективен за разтваряне на вредните и токсични газове и убиване на вирусите във въздуха. Нивото на стерилизация и на пречистване на въздуха от общо летливите органични съединения (TVOC) достигат съответно до 97,8% и 97,5%.

HEPA филтър от електростатични стъклени влакна за отстраняване на прах, цигарен дим и всякакви микро частици с големина до 0,0003nm с ефективност, по-голяма от 99,97%.

UV филтър и UV лампа : стерилизация и пречистване на въздуха

i-See сензор (подов температурен сензор): автоматично проверява температурата на пода в обхват 150°. Климатиците обикновено контролират вътрешната температура чрез проверка на температурата на входящия въздух в горната част на помещението. Като резултат от това, температурата на пода, която основно определя температурата на усещане на потребителя, не се взима под внимание. i-See сензорът отчита температурата на пода, за да осигури достатъчен комфорт за обитателя.

Други функции на климатиците:

Автоматични движение на клапите (Auto swing):

Климатиците с тази функция автоматично разпределят въздуха в стаята за осигуряване на постоянна температура.

Автоматичен рестарт:

Климатиците с тази функция имат възможност при спиране на електричеството, както и при определени колебания и при нестабилно електричество след неговото възстановяване да възстановят предишните си настройки и продължат действието си все едно тока не е спирал.

Изсушаване или обезвлажняване (влагоуловители):

Климатиците с тази функция ви позволяват да се оттървете от излишната влага в помещението, без да се отклонява от настройките на климатика и параметрите на температура.

Климатици с функция автоматичен режим на работа:

Тази функция дава възможност на климатика за автоматично превключване в един от двата режима – отопление или охлаждане, с цел запазване на постоянна температура.

Микропроцесор извършва фин контрол на множество параметри на климата в стаята (температура, влажност на въздуха, шум и т.н.). Това може да се използва в места където има големи източници на температура (или обратното) и климатици с функция автоматичен режим могат да запазят температурата постоянна.

Функция за самодиагностика, сервизна диагностика:

Тези климатици които имат функция самодиагностика следят състоянието на всички възли на климатика за откриване на аномалии в работата си и показват информация за наличие на повреда или проблем на дисплея. Такава система за сервизна диагностика е присъща на повечето модели сред елитната група японски климатици.

Климатици с функция за индикация на замърсяването на филтъра:

Показател за замърсяване на филтъра на вътрешното тяло информира потребителя за състоянието на филтъра, от което може да се разбере кога трябва отново да се изчисти. Измиването на миещите филтри се извършва с топла вода.

Климатици с 24-часов таймер:

Предоставя лесен за употреба програмируем таймер за ежедневната работа на климатика – сами го настройвате в колко часа да се включва и изключва. Климатици с такава функция са полезни, защото можете да ги настройвате да се включат 1 час преди да пристигнете на работа или да се приберете в къщи.

Климатици с тиха работа, ниско ниво на шум:

Тази функция предоставя намаляване на шума на вътрешното тяло и се постига с помощта на набор от най-новите технически постижения, получени чрез компютърна симулация на въздушния поток.

Интелигентен контрол:

Автоматичен въздушен поток, принципа на инверторните климатици.

Климатици с мощен режим или режим на работа с повишена мощност:

Осигурява бързо, ускорено затопляне или охлаждане с параметрите определени от потребителя. Характерно за инверторните климатици с V-PAM технология. Климатици с V-PAM: Тази технология води до по-висок коефициент на ефективност. Специфичното при нея е че компресора може да работи при 380V , намалено е нивото на шум.

V-PAM технология:

Повишаване ефективността на компресора с около 4,5%
Намаляване на времето за достигане на желаната температура.
Увеличението на мощността на климатика при по-малка консумация на електроенергия.Намалява нивото на шум на компресора.
При V-PAM технологията се увеличава напрежението до 380V, което води до голямо нарастване на оборотите на компресора. Малките изменения на консумираната мощност, водят до големи изменения на изходната мощност.Бобините на ротора на V-PAM инверторните системи се намират между две пластинки, като по този начин магнитното поле е много по-голямо и мощността също нараства. В резултат на което се получава по-малък и по-тих компресор ( вибрациите се намаляват ).

Климатици с нощен режим:

Този режим на работа е зададен за определен период от време (Обикновено няколко часа), след изтичане на който климатикът се изключва. Намалява нивото на шум, поддържа на определена оптимална температура, необходима за човешкия сън. Ако климатикът работи в режим на охлаждане, след 30 минути температура автоматично се увеличава с 1 ° C, а след още един час с 2 ° C. Тази промяна в температурата може да се създаде комфортна среда, докато спите.

Климатици със сензор за движение „Intelligent Eye“:

Климатикът се включва когато има присъствие на хора, а при липса на хора в продължение на 30 мин. се изключва. Това е част от енергоспестяващия режим на климатиците.

Стандартен прахов филтър:

Той има форма на мрежа и предпазва вътрешното тяло от прах, косми и др.

Климатици с икономичен режим:

Климатика не работи с пълните си възможности, а използва само 2/3 от капацитета за работа при нормални условия, което значително намалява консумацията на енергия при дълготрайна употреба. Например вентилатора не се върти с големи обороти, температурата в помещението се намалява с няколко градуса за няколко часа (при отопление). В този режим се включват климатици при отсъствие на хора, за да може при тяхната поява бързо да се затопли помещението, или когато има прекалено много хора и отоплението може да намалее.

Климатици с двоен контрол на температурата:

Климатици с допълнителен сензор за температура на дистанционното управление, което се използва от климатика за допълнителна базова температура на контрол в избрана част от помещението, което повишава точността на температурата.

Климатици с топъл старт Hot Start:

Тази функция е достъпна само за режим на отопление. Благодарение на специална програма се предотвратява изпускането на студен въздух при стартиране на климатика, като вътрешния вентилатор се задвижва само когато, топлообменника е с повищена температура.

Климатици с две посоки на въздушния поток:

Определя се посоката на въздушния поток, който излиза от климатика и има по-добро насочване на въздуха.